top of page
Auto Virtual Reality
Learn More

הדרכות והסברים טכניים בסביבת VR/MR

טכנולוגיות מציאות מדומה (VR) ומציאות מעורבת (MR) נמצאות יותר ויותר בשימוש להדרכות והוראות טכניות מכיוון שהן מציעות חווית למידה ייחודית, יעילה, מהנה ואינטראקטיבית יותר משיטות לימוד והדרכה מסורתיות.

יתרונות עיקריים

      סימולציות מציאות מדומה או מעורבת כשאי אפשר או מורכב מדי ללמוד בסביבה האמיתית: טכנולוגיית  VR/MR (מציאות מדומה/ מציאות מעורבת) יכולה לדמות תרחישים וסביבות בעולם האמיתי, ולספק ללומדים חווית למידה מעשית שבאופן לימוד אחר יהיה קשה או בלתי אפשרי לשכפל בעולם האמיתי מאחר ולא תמיד ניתן ללמוד בסביבה "האמיתית". מסיבה זו  מספקים ללומדים סביבה של מציאות מדומה. לדוגמה, סימולטורים שונים  לפעולת טיסה שימשו במשך עשרות שנים להכשרת טייסים כשדימו פעולת הטסת מטוס, וכך גם טכנולוגיית VR/MR נמצאת כעת בשימוש בתעשיות משמעותיות בעולמנו, כגון תעשיות רפואיות, תעשיות בנייה וייצור ותעשיות המושתתות על מכונות מורכבות כדי לדמות תרחישים מורכבים או מסוכנים.

·       בטיחות וחסכון במשאבים: למידה  בסביבת VR/MR יכולה להיות הרבה יותר בטוחה וחסכונית מלמידה  בעולם האמיתי. לדוגמה, הכשרה לעבודות מסוכנות או בסיכון גבוה יכולה להתבצע בסביבה וירטואלית, ולהפחית את הסיכון לפציעה. למידה באמצעות VR/MR יכולה גם להפחית את הצורך בציוד וחומרים יקרים, כמו גם הוצאות נסיעה ולינה.

חווית למידה הניתנת להתאמה אישית: טכנולוגיית VR/MR מאפשרת חווית למידה מותאמת אישית לפי הצרכים ורמות המיומנות האישית. הלומדים יכולים לחזור על תרגילים ותרחישים פעמים רבות ככל שיידרש, כדי לצבור מיומנות וביטחון, והמדריכים שלהם יכולים לפקח ולהתאים את תוכנית הלימודים וההדרכה כדי לטפל בנקודות  חולשה או לספק אתגרים נוספים.

חוויה מרתקת ובלתי נשכחת: טכנולוגיית VR/MR יכולה להפוך את הלמידה למרתקת ולבלתי נשכחת, היות והלומדים בשיטה זו  מעורבים באופן פעיל בתהליך הלמידה ויכולים לראות את תוצאות פעולותיהם בזמן אמת. כתוצאה מכך ניתן להגיע לשימור טוב יותר של ידע ומיומנויות שונות, ובנוסף להגביר מוטיבציה ללמידה וגם הנאה והתלהבות מתהליך הלמידה עצמו.

bottom of page